Alles over de nieuwe KOR

13-08-2019

De kleine ondernemersregeling (KOR) is bedoeld om de belastingdruk voor kleine ondernemers te verlagen en zo het ondernemerschap te stimuleren. De KOR zorgt ervoor dat je minder BTW hoeft af te dragen en in sommige gevallen hoef je zelfs helemaal niets af te dragen. Wil je gebruik maken van deze regeling? Wees je er dan van bewust dat per 1 januari 2020 er een aantal dingen gaan veranderen. Wat houdt de KOR precies in en wat staat er te veranderen? Lees het hier onder.  

Wanneer kan ik gebruik maken van de KOR?

Niet iedere ondernemer kan gebruik maken van de KOR. De belastingdienst eist namelijk dat je aan de volgende voorwaarde voldoet:

  • U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
  • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

De kleine ondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen, zoals bv's, stichtingen of verenigingen. De regeling geldt daarom ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

Hoeveel kan ik besparen op de btw via de KOR?

Ondernemers die tussen de €1345 en €1883 betalen in een jaar krijgen een gedeelte van de btw terug. Als u minder dan €1345 hebt betaald krijgt u alles terug. Dit betreft het gefactureerde btw-bedrag min de voorbelasting.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe de berekening werkt als u als ondernemer tussen de €1345 en € 1883 BTW in een jaar betaald heeft.

Een bloemenverkoopster heeft een jaaromzet (exclusief btw) van € 50.000. Over deze omzet moet deze ondernemer 9% btw betalen. Dat is € 4.500. Zij heeft kosten gemaakt en bloemen en planten ingekocht. Hierover heeft zij € 2.865 btw betaald. Dit bedrag mag zij als voorbelasting aftrekken. Om te bepalen hoeveel btw zij moet betalen, maakt zij de volgende berekening:

Te betalen btw (9% van € 50.000)                      € 4.500

Voorbelasting                                                        € 2.865-

Btw-bedrag vóór vermindering                         € 1.635

Vermindering voor kleine ondernemers

2,5 x ( € 1.883 - € 1.635 )                                       € 620-

Te betalen                                                              € 1.015

Hoe pas ik de KOR toe?

De KOR pas je over het algemeen toe tijdens de laatste btw-aangifte van het jaar. Tijdens deze aangifte kun je ook precies berekenen wat je dat jaar aan btw betaald hebt. Het is ook mogelijk om de KOR ieder kwartaal deels toe te passen maar dit is niet aan te raden omdat je dan nog niet weet wat het totaalbedrag van dat jaar gaat zijn.

De vernieuwde KOR vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen met een omzet van minder dan €20.000 euro per jaar ervoor kiezen om geen btw-aangifte meer te doen als ze de KOR toepassen. Bij gebruik van de KOR mag geen btw meer in rekening worden gebracht bij de klant. Ook mag je als ondernemer de voorbelaste btw niet meer aftrekken.

Voor en nadelen van de nieuwe KOR

De nieuwe regeling zal niet voor iedere ondernemer voordeel opleveren. U hoeft namelijk geen btw meer af te dragen maar aan de andere kant kunt u de betaalde btw op ingekochte producten ook niet meer aftrekken. Gelukkig is het toepassen van de nieuwe KOR een optie en geen verplichting. Of u voordeel uit de nieuwe KOR kunt halen zult u voor u zelf moeten bepalen.

Heeft u vragen over de nieuwe KOR of heeft u hulp nodig bij uw administratie? Neem gerust contact met ons op.